• Asosiy
  • Муҳим фактлар
  • Мухим факт 06 - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Мухим факт 06 - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “MIROBOD DEHQON BOZORI”  акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ
Биржа тикерининг номи:* -
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси
Почта манзили: Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015
Электрон почта манзили:* mirobod.dehqonbozori@mail.ru.
Расмий веб-сайти:* www mirobod-bozori uz
.3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: йиллик
навбатдаги
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 16-март 2020 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 24-март 2020 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Жамиятнинг маъмурий биноси
Умумий йиғилиш кворуми: 96.1 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
Ёқлаш Қарши бетарафлар
% сони % сони % сони

1.

«Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш

100

1248506

0

0

0

0

2.

Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. 100 1248506 0 0 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

100

1248506

0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. 100 1248506 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.

100

1248506

0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

100

1248506

0 0 0 0
7 Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш   муддатини узайтириш . 100 1248506 0 0 0 0

8

Жамият кузатув кенгаши сайлансин овоз бериш тури Кумулятив
Акбарходжаев Лазизхон Турапович 100 1248506 Коммулятив овоз бериш
Ирматов Мурод Абдукахарович 100 1248506 Коммулятив овоз бериш
Камолов Толмас Каримович 100 1248506 Коммулятив овоз бериш
Туляганов Фарход Файзуллаевич 100 1248506 Коммулятив овоз бериш
Тошпўлатов Акмал Ахмедович 100 1248506 Коммулятив овоз бериш

9

Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин
Ниёзов Асқар Бахтиёрович 100 1248506 0 0 0 0
Назиров Бахром Бахтиёрович 100 1248506 0 0 0 0
Касимов Асқар Анварович 100 1248506 0 0 0 0
10 Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш 100 1248506 0 0 0 0

11

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун тақи аудитор “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 8050.0 минг сўм миқдоригача белгилансин.

100

1248506

0

0

0

0

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун тақи аудитор “NAZORAT-AUDIT” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 13043.5 минг сўм миқдоригача белгилансин.

0

0

100

1248506

0

0

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун тақи аудитор “AUDIT-RUMANS” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 11304.4 минг сўм миқдоригача белгилансин.

0

0

100

1248506

0

0

12 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. 100 1248506 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1. “Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин.   ёқлаган – 1248506 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0».
2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.                                                                            ёқлаган – 1248506 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
3 Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин.                               Ёқлаган – 1248506 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
4 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин          ёқлаган – 1248506 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
5

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган 562275.6 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин.

-жамиятнинг резерв (захира) жамғармасига 30000.0 минг сўм

–жамиятнинг подвал қисмидаги канализацияни таъмирлашга 22000.0 минг сўм

-жамият акциядорлари учун дивидентга 429168.3 минг сўм,

- жамият ходимларини рағбатлантиришга мукофот пули 81107.3 минг сўм

ёқлаган – 1248506 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

6 Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин                                                                                              ёқлаган – 1248506 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
7

Жамият директори Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович билан тузилган меҳнат шартнома муддати   акциядорларнинг 2020 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишга қадар   узайтирилсин

. ёқлаган – 1248506 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

8

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига кумулатив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: Акбарходжаев Лазизхон Турапович (1248506 та овоз билан 100%), Ирматов Мурод Абдукахарович (1248506 та овоз билан 100%), Камолов Толмас Каримович (1248506 та овоз билан 100%), Туляганов Фарход Файзуллаевич (1248506 та овоз билан 100%), Тошпўлатов Акмал Ахмедович (1248506 та овоз билан 100 %).

9

Жамият тафтиш комиссиясига   Ниёзов Асқар Бахтиёрович, Назиров Бахром Бахтиёрович , Касимов Асқар Анварович сайлансин. –ёқлаган 1248506 та овоз билан 100 % қарши- йўқ, бетараф йўқ..     
10 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ айдиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин. ёқлаган – 1248506 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».
11 Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун ташқи аудитор “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 8050.0 минг сўм миқдоригача белгилансин. ёқлаган – 1248506 та овоз (100 %) карши «0», Бетараф «0».
12 :Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин            ёқлаган – 1248506 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот Коммулятив овоз беришда Овозлар сони
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар
сони Тури
1. Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директор ўринбосари

0

0

1248506
2. Ирматов Мурод Абдукахарович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК ижрочи директори

0

0

1248506

3 Камолов Толмас Каримович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасис

0

0

1248506

4 Туляганов Фарход Файзуллаевич “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиғи

0

0

1248506

5

Тошпўлатов Акмал Ахмедович

Акциядор

50

оддий

1248506

                           

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎                                              

Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович‎‎

‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎

Худаярова Манзура Ахатовна‎‎‎

‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

Хусниддинов Мухриддин Мухиддинович

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

 


Copyright © 2014-21 Акциядорлик жамияти "Mirobod dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Диққат! Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг


100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси
  (+99871) 255-78-34
  info@mirobod-bozori.uz