• Asosiy
  • Муҳим фактлар
  • Мухим факт 06 - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (15.03.2021)

Мухим факт 06 - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (15.03.2021)

«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6–ИЛОВА

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “MIROBOD DEHQON BOZORI”   акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ 
Биржа тикерининг номи:* -
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси
Почта манзили: Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015
Электрон почта манзили:* mirobod.dehqonbozori@mail.ru.
Расмий веб-сайти:* www mirobod-bozori uz
.3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: йиллик
навбатдаги
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 15-март 2021 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 24-март   2021 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Жамиятнинг маъмурий биноси
Умумий йиғилиш кворуми: 96.02 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
Ёқлаш Қарши бетарафлар
% сони % сони % сони

1.

«Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш

100

1248613

0

0

0

0

2.

Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. 100 1248613 0 0 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

100

1248613

0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. 100 1248613 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.

100

1248613

0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

100

1248613

0 0 0 0
7 Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш  муддатини узайтириш . 100 1248613 0 0 0 0

8

Жамият кузатув кенгаши сайлансин овоз бериш тури  Кумулятив
Акбарходжаев Лазизхон Турапович 100 1248613 Коммулятив овоз бериш
Ирматов Мурод Абдукахарович 100 1248613 Коммулятив овоз бериш
Камолов Толмас Каримович 100 1248613 Коммулятив овоз бериш
Туляганов Фарход Файзуллаевич 100 1248613 Коммулятив овоз бериш
Тошпўлатов Акмал Ахмедович 100 1248613 Коммулятив овоз бериш

9

Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин
Тўйчиев Ғиёс Собир ўғли 100 1248613 0 0 0 0
Каримова Малика Шавкатовна 100 1248613 0 0 0 0
Махкамов Дилмурод Рихсиевич 100 1248613 0 0 0 0
10 Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш 100 1248613 0 0 0 0

11

Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун тақи аудитор “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 7800.0 минг сўм миқдоригача белгилансин.

100

1248613

0

0

0

0

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун тақи аудитор “EXPERT-AUDIT” ХК аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин

0

0

100

1248613

0

0

Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун тақи аудитор “AUDIT-RUMANS” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 9000.0 минг сўм миқдоригача белгилансин.

0

0

100

1248613

0

0

12 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. 100 1248613 0 0 0 0
13 Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини  тасдиқлаш. 100 1248613 0 0 0 0
14 Жамиятнинг”Жамиятнинг Умумий йиғилиш ҳақида”ги Низомига  ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. 100 1248613 0 0 0 0
15 Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига  ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. 100 1248613 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1.  “Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин.    ёқлаган – 1248613 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0».
2. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик  хулосаси инобатга олинсин.                                                                            ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
3  Жамият тафтиш комиссиясининг  хулосаси инобатга олинсин ва  тасдиқлансин.                                Ёқлаган  – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
4 Жамиятнинг 2020 йил  якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин           ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
5

Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган 1853956.  минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин.

-жамиятнинг ундириш имкони бўлмаган қарздорликни қоплашга 27844.8 минг сўм;

-жамиятнинг резерв (захира) жамғармасига 92697.9 минг сўм

 -жамият акциядорлари учун дивидентга 1482290.7  минг сўм,

- жамият ходимларини рағбатлантиришга мукофот пули 251122.780 минг сўм

ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

6 Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”  иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин                                                                                              ёқлаган – 1248613  та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».
7

Жамият директори Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович билан тузилган  меҳнат шартнома муддати   акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишга қадар  узайтирилсин

. ёқлаган – 1248613  та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

8

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига кумулатив овоз бериш йўли билан  қуйидагилар  сайлансин: Акбарходжаев Лазизхон Турапович (1248613 та овоз билан 100%),  Ирматов Мурод Абдукахарович  (1248613  та овоз билан 100%), Камолов Толмас Каримович  (1248613  та овоз билан 100%), Туляганов Фарход Файзуллаевич  (1248613 та овоз билан 100%), Тошпўлатов Акмал Ахмедович  (1248613  та овоз билан 100 %).

9

Жамият тафтиш комиссиясига  Тўйчиев Ғиёс Собир ўғли, Каримова Малика Шавкатовна, Махкамов Дилмурод Рихсиевич  сайлансин. –ёқлаган 1248613 та  овоз билан 100 % қарши- йўқ, бетараф йўқ.
10 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ айдиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин.  ёқлаган – 1248613  та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».
11 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун ташқи аудитор “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори  7800.0  минг сўм миқдоригача белгилансин. ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %)  карши «0», Бетараф «0».
12 :Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин            ёқлаган – 1248613  та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».
13 Жамиятнинг янги тахридаги Устави  тасдиқлансин            ёқлаган – 1248613  та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».
14 Жамиятнинг “Умумий йиғилиш ҳақида”ги Низомига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин            ёқлаган – 1248613  та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».
15 Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига  киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин            ёқлаган – 1248613  та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот Коммулятив овоз беришда Овозлар сони
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар
сони Тури
1. Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директор ўринбосари

0

0

1248613
2. Ирматов Мурод Абдукахарович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК ижрочи директори

0

0

1248613

3 Камолов Толмас Каримович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасис

0

0

1248613

4 Туляганов Фарход Файзуллаевич “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиғи

0

0

1248613

5 Тошпўлатов Акмал Ахмедович Акциядор 50 оддий 1248613
                           

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎                                              

Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович‎‎

‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎

‎Худаярова Манзура Ахатовна‎‎‎

‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

Хусниддинов Мухриддин‎‎

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

 


Copyright © 2014-21 Акциядорлик жамияти "Mirobod dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Диққат! Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг


100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси
  (+99871) 255-78-34
  info@mirobod-bozori.uz