2021 йил Бизнес режаси

                                                   Кириш

“Миробод деҳқон бозори”АЖ Тошкент шаҳар Миробод туман ҳокимининг 1995 йил 19 апрелдаги 146/4-сонли қарорига мувофиқ ташкил этилган. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулк қўмитаси томонидан 1996 йил 12 майда 212 рақам билан давлат ордери берилган.

Жамият Адлия вазирлиги ҳузуридаги Давлат химзатлари агентлигида 2014 йил 21 июлда 7087-сон реестр рақами билан давлат рўйхатидан ўтказилган.

Жамият манзили: Тошкент шахри, Миробод тумани, Нукус кўчаси, манзилида жойлашган бўлиб, жамиятга Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан умумий майдони 4000 кв.м ҳажмдаги ер майдони бириктирилиб берилган;

 1. Юридик манзили: (1000015), Тошкент шаҳри Миробод тумани, Нукус кўчаси ;
 2. Статистика органларидан берилган тармок коди: 68201;
 3. Ихтисослашуви (фаолият тури):   деҳқон бозори;
 4. СТИР: 200985272;
 5. Хизмат кўрсатувчи банк: АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Тошкент шаҳар минтақавий бўлими;

- хисоб рақами 2020 8000 1001 2294 7001; МФО   00452;

 1. Иш режими: (хафтада 7 кун);

- иш вақти соат 08-00 дан 20-00 гача;

 1. Ишчи-ходимларнинг умумий сони: 52 нафар, шундан, Маъмурий бошқарув ходимлари сони 12-та;
 2. Умумий ер майдони, жами 4.0 га.

Жамият таъсисчилари

Жамиятнинг таъсис ҳужжатларига асосан жамиятнинг низом жамғармаси 1 157 000 000 (Бир миллиярд бир юз эллик етти миллион) сўмни ташкил этади. Номинали 890 сўм бўлган 1300000 дона акциялари мавжуд.

Жамиятнинг иштирокчилари сони 489 нафар ташкил этади ва низом жамғармаси қуйидаги тартибда тақсимланган:

1. 1 110 995 010 сўм ҳокимияти улуши 96.02 фоиз, яъни 1248309 дона акция;

2. 46004990 сўм 26 та юридик 461 та жисмоний шахслар улуши 3.98 фоиз, яъни 51691 дна акцияни ташкил этади ва жамиятнинг устав фонди тўлиқ шакллантирилган.

Жамиятнинг бошқарув органлари

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида»ги қонунларига ва жамият уставига асосан жамиятни бошқаришни Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва ижроия органи амалга оширади. Жамиятнинг олий бошқарув органи Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳисобланади.

Жамиятнинг ишини ташкил этиш ва ривожлантириш омиллари

Молиявий ривожланиш, нархлар ва жамият фаолиятининг фиксал режими;

 • Жамиятни жисмоний ривожланиши;
 • Жамият имиджи;
 • Жамият хизматлари нархлари;
 • Жамиятнинг шахсий савдо фаолияти;
 • Жамият томонидан истеъмол қилинадиган хизмат ва махсулотларга нархлар;
 • Солиқ режими;
 • Банк кредитланишининг нархи ва шартлари;
 • Инфляциянинг миқдори ва тезлиги;
 • Низом жамғармасининг миқдори ва дивидендларни тўлаш частотаси.
 • Жамиятга қарашли бино ва иншоотларни ижарага бериш ва уларга коммунал хизмат кўрсатишни ташкиллаштириш.

Жамият ҳудудида 122 та кийим – кечак ва халқ истеъмоли молларига ихтисослашган савдо дўконлари, 23 та озиқ-овқат маҳсулотлари савдосини ташкил этиш бўйича савдо дўконлари, 1073 та қишлоқ хўжалик маҳсулотлари савдосига мўлжалланган савдо расталари, 27 та аравалар ва 145 та электрон тарозилар мавжуд бўлиб, улардан тушадиган маблағларни шунингдек, ижарага берилган бино ва иншоотлардан ижара ҳақлари ва 4 та 1960 кв.м дан иборат автотураргоҳдан тушадиган тушумларни белгиланган таъриф асосида ундириш.

Жамият фаолиятининг асосий турлари ва даромадлари

-                                      Бозор ҳудудида аҳолининг кундалик ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини инобатга олиб ҳамда харидорлар учун қулай шароитлар яратиш, савдони ташкил этиш бўйича савдо хизматларини кўрсатишдан иборат. 

Жамиятнинг асосий фаолият турлари ва даромадлар манбаига қуйидагилар киради:

-                                      савдо жойлари учун ундириладиган жой ҳақи тўловлари (озиқ-овқат, ноозиқ-овқат, бошқалар);

-                                      бозорнинг ҳудудида жойлашган ва уларнинг тасарруфидаги ер участкалари, бинолар ва иншоотларни ижарага беришдан олинган тушумлар;

-                                      сотувчилар ва харидорларга хизматлар кўрсатишдан олинган даромадлар;

-                                      арава, тарози, ҳожатхона ва бошқа хизматлар учун тўловлар;

-                                      қонун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа тушумлар бозор даромадларининг манбалари ҳисобланади.

Жамиятнинг 2020 йил 9-ойлик даромадлари ва харажатлари сметасининг амалда бажарилиши

КЎРСАТКИЧЛАР 2020 йил 9-ойлик (минг сўмда)
режа амалда Фарқи %
Даромадлар    
1 Жой хақи (патта пули) 1160004 1144144 -15860 98.6
2 Хизмат хақи жами 701910 709272 7362 101.04
Ш.ж. Автотўхташ даромади 420000 412055 -7945 98.1
СХК товарайланиши 0 0 0 0
3 СХК даромади 0 0 0 0
4 Ижара хақи жами 3070046 2918470 -151576 95,06
5 Инфраструктура тўлови 6244 6245 1 100
6 Коммунал хизматлар 0 0 0 0
7 Банк фоизи, хизмати 0 0 0 0
8 Дивидендлар 0 0 0 0
9 Дўконлар сотилишидан даромад 0 0 0 0
10 Бошқа даромад 60800 64600 3800 103.2
Жами даромадлар  4999004 4844070  -154934 96,9
Мажбурий ажратмалар
1 1,6% пенсия жамғармаси 0 0 0 0
2 1,4% йўл жамғармаси 0 0 0 0
3 0,5% мактаб фонди 0 0 0 0
Жами ажратмалар 0 0 0 0
1 Жами даромадлар колдиғи:
Мажбурий солиқлар
1 50% ДСИ солиқ 0 0 0 0
2 Аъзолик бадали 0 0 0 0
3 Автотўхташ солиғи 0 0 0 0
4 ҚҚС 15 % 652044 618613 -33431 94.87
5 Мол мулк солиғи 33342 27785 -5557 83.3
6 Ер солиғи 35268 29390 -5878 83.3
7 Сув ресурсларида фойдаланганлик учун солиқ 3753 3753

0

100

8 Фойда солиғи 377337 348934 -28404 92.47
Даромад қолдиғи
Жорий харажатлар
1 Иш хақи 1527000 1538128 11128 100.7
2 Ижтимойи солиқ 12 % 183240 184576 1336 100.7
3 Сув ва канализация 31500 32513 1013 103.2
4 Электр куввати 129000 175121 46121 135.7
5 Дезинфекция харажатлари 9720 15037 5317 154.7
6 Газ 0 0 0 0
7 Махсустранс 31500 32700 1200 103.8
8 Транс харажатлари 13500 7338 -6162 54.3
9 Иссиқлик энергияси 0 0 0 0
10 Телефон, телеграф 7200 4326 -2874 60.0
11 Муниципиал милиция ходими 130500 128781 -1719 98.6
12 Жорий таъмирлаш 121000 22000 -99000 18.1
13 Кечиктирилган харажатлар 0 0 0 0
14 Асосий воситаларни эскириши 31500 28521 -2979 90.5
15 Банк фоизи хизмати 20250 14603 -5647 72.1
16 Хомийлик (хайрия) ёрдамлари 0 0 0 0
17 Бошқа харажатлар 152000 134845 -17155 88.7
Жами харажатлар 2460273 2379417 -80856 96.7
1 Соф фойда 1886687 1897388 10701 100,5
2 Зарар 0 0 0 0
3 Рентабеллик даражаси 30.2 30,3


Жамиятнинг 2021 йилда бизнес режа кўрсаткичларини бажарилиши, кутилаётган соф фойдани таксимланиши ҳамда жамият фаоляитини ривожлантириш бўйича бўйича кўзда тутилган чора-тадбирлар, вазифларни амалга оширилиши бўйича кўриладиган чоралар тўғрисида қисқача маълумот

Жамиятнинг 2021 йил учун даромадлар ва харажатлар сметаси

Кўрсаткичлар 2019 йил амалда

2020 йил (амалда)

2021 йил учун (режа)

1-чорак 1-ярим йиллик 9 ойлик йиллик 1 чорак 1 ярим йиллик 9 ойлик йиллик
1 Жами даромадлар: 6856908.1 1599676 3097155 4844070 6661265 1708946 3578161 5455632 7339656
1.1. Жой хаки 1824156.4 412463 765320 1144144 1560315 389000 862000 1335000 1808000
1.2. Ижара ҳақи 3911985.8 940461 1838165 2918470 4013470 1074546 2170546 3266546 4370546
1.3. Инфраструктура тўлови 7920.2 2115 4130 6245 8360 2115 4230 6345 8460
1.4. Жами пуллик хизматлар: 829473.1 225637 447740 710611 991720 220485 495785 779341 1061450
1.4.1. Арава хизмати 28402 51458 81356 110990 28284 59284 89380 119014
1.4.2. Тарози хизмати 33172 66200 99592 113092 32140 69440 102700 136200
1.4.3. Қишлоқ хўжалик ва бошқа озиқ-овкат маҳсулотларини сақлаш (Коровулик хизмати) 24324 49284 75450 98550 23061 50061 73461 96561
1.4.4. Юк саклаш хизмати 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.5. Дарвоза хизмати 0 0 21980 32405 7000 18000 28500 38925
1.4.6. Хожатхона хизмати 6270 13025 20169 25619 6000 13000 19300 24750
1.4.7. Автотранспорт воситаларини вақтинча сақлаш хизмати

472325.5

133469 257221 412055 591055 124000 286000 466000 646000
1.4.8. Бошка пуллик хизматлари 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Банкдан олинган фоизи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. Олинган дивидендлар 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Дўконлар сотилишидан даромад 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8. Бошқа даромадлар 280536.4 19000 41800 64600 83600 22800 45600 68400 91200
2 Давр харажатлари 2866178.5 763030 1519732 2379417 3278103 863986 1765732 2674438 3543319
2.1. Иш ҳақи 1587635.1 486445 972423 1538128 2090128 517000 1057000 1605000 2157000
2.2. 12% ижтимоий солик 58373 116691 184576 250816 62040 126840 192600 258840
2.3. Мол-Мулк солиғи 16671 27785 27785 27785 16671 27785 44456 50013
2.4. Ер солиғи 17634 29390 29390 29390 17634 29390 47024 52902
2.5. Сув ресурсларидан фойдаланганликучун солиқ 1251 2502 3753 5004 1251 2502 3753 5004
2.6. Сув ва канализация 37372.7 10592 19648 32513 43013 10500 21000 31500 42000
2.7. Электр қуввати 107818.1 50347 112011 175121 220121 45000 90000 138000 183000
2.8. Газ харажатлари 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9. Дизенфекция харажатлари 7682.3 3234 6468 15037 18277 3240 6480 9720 12960
2.10. Махсустранс 36282 9900 19800 32700 43200 10500 21000 31500 42000
2.11. Транспорт харажатлари 8410.3 2159 4574 7338 11838 4500 9000 13500 18000
2.12. Иссиқлик энергияси 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Жами бюджетга солиқлар 3428454.05 428181 815034 1213050 1688168 444913 922376 1413355 1891904
3.1. ҚҚС 15% зачет билан 208653 403977 618613 855638 222906 1057000 711604 957346
3.2. 12% ижтимоий солик 58373 116691 184576 250816 62040 126840 192600 258840
3.3. Мол-Мулк солиғи 16671 27785 27785 27785 16671 33342 50013 50013
3.4. Ер солиғи 17634 29390 29390 29390 17634 35268 52902 52902
3.5. Сув ресурсларидан фойдаланганлик солиқ 1251 2502 3753 5004 1251 2502 3753 5004
5 Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда 627993 1173446 1897388 2568171 622054 1345712 2069590 2838991
6 Фойда солиги 125599 234689 366557 513634 124411 269142 413918 567798
7 Хисобот даври соф фойдаси (зарар) 562275.6 502394 938757 1530831,2 2044465,2 497643 1076570 1655672 2271192
Рентабеллик даражаси 8.2 31.4 30.3 30,3 30,1 29,1 30,1 30,3 30,9

Жамият томонидан тасдиқланадиган даромадлар ва харажатлар сметасининг харажат қисмида белгиланган маблағ доирасида иш олиб борилади. Имкон даражасида кам маблағ ишлатилиб, режалаштирилган харажатлардан иқтисод қилиниши кўзда тутилади.

Соф фойдани тақсимланиши

Даврлар Йиллик режалаш-тирилган соф фойда Соф фойдани тақсимланиши
Дивидендлар тўловига Захира фондига Корхонани ривожлан-тиришга Бошқа мақсадларга (қайси мақсадларга тўлиқ ёритиш керак)
Жами Шундан, давлат улушига
2018 йил 401631.2 130178.9 110652,0 20000.0 0 Жамиятнинг ундириши имкони бўлмаган қарздорликни қоплашга 214675.0 минг сўм жамият ходимларини рахбатлантиришга 36777.3 минг сўм
2019 йил 562275.6 429168.3 411941.9 30000.0 0 Жамиятнинг падвал қисмидаги канализацияни таъмирлашга 22000.0 минг сўм, жамият ходимларини рағбатлантиришга   81107.3 минг сўм
2020 йил (кутилаётган) 2044465,2 1737795,4 1668631,1 102223,2 200000,0 Жамият ижроия органи ва ходимларини рағбатлантиришга 106669,8 минг сўм
2021 йил (режа) 2271192,0 1930513,2 1853678,7 113559,6 150000,0 Жамият ижроия органи ва ходимларини рағбатлантиришга 77119,2 минг сўм

“Миробод деҳқон бозори” АЖ   2021 йилга мўлжалланган бизнес-режасида унинг асосий параметрлари кўрсатиладиган хизматлар ва бажариладиган ишлар сифатини ошириш, фойдалилик ва дивидендларни тўлаш режалаштирилган.

Умуман олганда, ушбу бизнес-режа хизматлар ва ишлар ҳажмининг прогнозли ўсишини 10 %га, корхонанинг соф фойдасини 111 %га оширишни назарда тутади.

Бундан ташқари, ушбу бизнес режада капитал қўйилмалар учун 7,3 млрд. сўмлик йўналиш, корхонанинг захира фондини тўлдириш йўналиши 0,1 млрд. сўмгача ва унинг ҳажмини __ млрд. сўмгача ошириш кўзда тутилган.

Ушбу бизнес-режани амалга ошириш натижасида дивидендларни тўлаш 1,9 млрд. сўмни, шу жумладан, давлат улушига 1,8 млрд. сўмни ташкил этиши режалаштирилмоқда, бу ўтган даврга нисбатан 111% ( 0,2 млрд. сўм) га кўпайишини назарда тутади.

2021 йилга мўлжалланган самарадорликнинг асосий муҳим кўрсаткичлари (СМК) режаси

Прогноз основных ключевых показателей эффективности

Показатель

Един.

измер.

Норматив I квартал I полугодие 9 месяцев год

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*

(прибыль до налогообложения) + (проценты

к уплате) + (амортизация ОС и НМА)

тыс.сум

Чистая прибыль

+ Расходы по налогу на прибыль

– Возмещенный налог на прибыль
(+ Чрезвычайные расходы)
(– Чрезвычайные доходы)
+ Проценты уплаченные
– Проценты полученные
= EBIT
+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам
– Переоценка активов
= EBITDA

Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*

(операционные расходы)/выручка.

коэффицент
операционные расходы
/выручка
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода). %
чистая прибыль
/( привлеченный капитал на начало и конец периода)

Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*

(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).

%
чистая прибыль
/(среднегодовой акционерный капитал)

Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*

(цена акции в конце периода — цена акции

в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).

%
цена акции в конце периода
цена акции в начале периода
выплаченные в течение периода дивиденды
цена акции в начале периода
6.

Рентабельность активов

Крр = Пудн / Аср

коэффицент > 0,05 10 10 10 10
Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)
Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: Аср= (А1 + А2) / 2
А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);
А2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).
7.

Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал= Дс / То

коэффицент > 0,2 2 2 2 2
ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360)
ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.
8.

Коэффициент финансовой независимости

Ксс = П1 / (П2 – ДО)

коэффицент > 1 25 25 25 25
П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480
П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770
ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)
9.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях

Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)

дни 50 50 50 50 50
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»
Дп — количество календарных дней в периоде
Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).
10.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях

Одздн = Дп / (Вр / Дзср)

дни 50 50 50 50 50
Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах.
Дп — количество календарных дней в периоде
Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).
11.

Коэффициент покрытия (платежеспособности)

Кпл = А2 / (П2 – ДО)

коэффицент > 1,25 5 5 5 5
А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390.
П2— обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.
ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).
12.

Дивидендный выход

Дв = Дао / ЕPS

тыс.сум
Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета)

ЕPS — доход на акцию, определяется по формуле:

EPS = (Чп – ДИВприв) / Као

Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»
ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета)
Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»).
13. Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) %
Значение дебиторской задолженности на начало года
Ззначение дебиторской задолженности на конец периода

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности

Показатель

Един.

измер.

Норматив I квартал I полугодие 9 месяцев год
1.

Коэффициент износа основных средств

Кизн =И /О

Коэффицент < 0,5
И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
2.

Коэффициент обновления основных средств

Кн = Ан / Акос

Коэффицент
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)
Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов».
3.

Производительность труда

Вч = Вр / Чср

тыс.сум
Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.
4.

Фондоотдача

Фо = Вр / Фср

тыс.сум
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)
Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: Фср = (Ф1 + Ф2) / 2
Ф1 и Ф2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графаы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
5.

Коэффициент использования производственных мощностей

Ким = Qфакт. / ((Qпроектн. - (Qаренд. + Qконсерв.))

Коэффицент > 0,5
Qфакт. — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении
Qпроектн. — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы

Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду
Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.
6. Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) Зэ / Зп Коэффицент
Зэ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета)
Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета)
7.

Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции

VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100%

тыс.сум
VIPS — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном выражении)
VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении).
8.

Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации

R&DGE =( R&D / GE) * 100%

коэффицент < 1,0
R&D — общие затраты на инновационную деятельность (в денежном выражении)
GE — общие затраты организации (в денежном выражении).
9.

Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника

Зобуч / Чср

Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета)
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы
10.

Коэффициент текучести кадров

Чнач / Чкон

%
Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.
11. Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*
12.

Индикатор выполнения параметров ввода мощностей

(в % к заявленному физическому объему)*

13. Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)

Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности

Показатель I квартал I полугодие 9 месяцев год

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*

(прибыль до налогообложения) + (проценты

к уплате) + (амортизация ОС и НМА)

Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*

(операционные расходы)/выручка.

Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).

Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*

(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).

Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*

(цена акции в конце периода — цена акции

в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).

Рентабельность активов

Крр = Пудн / Аср

10 10 10 10
7.

Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал= Дс / То

10 10 10 10
8.

Коэффициент финансовой независимости

Ксс = П1 / (П2 – ДО)

25 25 25 25
9.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях

Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)

20 20 20 20
10.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях

Одздн = Дп / (Вр / Дзср)

20 20 20 20
11.

Коэффициент покрытия (платежеспособности)

Кпл = А2 / (П2 – ДО)

15 15 15 15
12.

Дивидендный выход

Дв = Дао / ЕPS

13. Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)
Итого 100 100 100 100

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарорига асосан, жамият ижро этувчи орган фаолияти самарадорлигини баҳоламасдан ёки уларнинг фаолияти қониқарсиз ёки паст даражада деб эътироф этилган тақдирда устамалар белгилашга, мукофот пули ва бошқа моддий рағбатлантиришлар тўлашга йўл қўйилмайди.

Шунингдек, Ижро этувчи органнинг самарадорлиги кетма-кет икки чорак мобайнида қониқарсиз ёки паст даражада (ҳар қандай уйғунликда) бўлса, бу ижро этувчи орган раҳбари билан меҳнат шартномасини бекор қилиш ташаббуси билан чиқишга олиб келади.

Якуний хулоса

Жамият томонидан 2021 йилда даромадларни янада ошириш, аҳолига турли хил хизматлар кўрсатиш, қўшимча жойларни ташкил этиш ва бошқа вазифаларни ўрнатилган тартибда амалга ошириш йўлга қўйилиши мумкин.

Жамиятнинг 2021 йил учун белгиланган фаолиятида соҳага тегишли Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва юртбошимизнинг маърузаларида кўтарилган масалаларни бажаришга асосий эътибор қаратилади. Хусусан, барча ҳаётий масалалар бошқарув ижроия органининг кундалик режавий йиғилишларида атрофлича муҳокама қилиниб, белгиланган тадбир ва қабул қилинган қарорлар асосида иш олиб борилади.

            Жамиятнинг 2021 йил учун истиқболли режаларида асосий эътиборни бутун куч ва бор имкониятларни биринчи навбатда белгиланган режаларни ошириб бажарилишига, шунингдек асоссиз харажатларни вужудга келмаслигига қаратилади. Жумладан, бу тадбирларда жамиятимиздаги мавжуд камчиликларни ва нуқсонларни ўрганиб чиқиб, уларни бартараф этиш чораларини кўриш, олинган даромадларни тўғри шаклланиши ва улардан мақсадли фойдаланиш, жой ҳақи ва кўрсатиладиган хизматлар учун тўловларни ўз вақтида тўлиқ ундирилишини таъминлаш каби ишлар режаси белгиланди ва амалий ишлар олиб борилади.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жамиятнинг ҳар бир ишчи ходимлари ва ижроия органи ходимлари белгиланган прогноз режаларни бажарилишида юқорида кўрсатиб ўтилган вазифалар доирасида ўз иш фаолиятини белгилашлари лозим.

Шунингдек, ушбу Бизнес-режада кўзда тутилган тадбирлар корхонанинг таркибий бўлинмалари томонидан тўғридан-тўғри жамият ижроия органи назорати остида амалга оширилади.

Ушбу Бизнес-режанинг бажарилишини назорат қилиш белгиланган тартибда жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади, шу жумладан, ҳар чоракда ижро органининг ҳисоботларини тинглаш, прогнозларнинг бажарилмаслик ҳолатлари аниқланганда, зарур чора-тадбирлар ишлаб чиқади ва тасдиқлайди.

Қонунга мувофиқ, кузатув кенгаши жамият фаолиятида қўпол қоида бузарликлар аниқланганда ёки йиллик бизнес-режанинг параметрлари бажарилмаганда жамият ижроия органи раҳбари (директор) билан меҳнат шартномасини муддатидан олдин бекор қилишга ҳақлидир.


2021 йилга мўлжалланган Бухгалтерия баланси
(1-сон шакли)

Кўрсаткичлар номи Сатр коди 2020 йил якуни бўйича (кутилаётган)

2021 йил

(режа)

Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига 01.04.2021 йил 01.07.2021 йил 01.10.2021 йил 01.01.2022 йил
1 2 3 4 5 6 7 8
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 4376468,8 4416117,0 4416117,0 4416117,0 4416117,0 4416117,0
Эскириш суммаси (0200) 011 506016,6 545037,9 554793,2 564548,5 574303,8 584059,1
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 3870452,2 3871079,1 3861323,8 3851568,5 3841813,2 3832057,9
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020
Амортизация суммаси (0500) 021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030

12475,6

12475,6

12475,6

12475,6

12475,6

12475,6

Қимматли қоғозлар (0610) 040 8475,6 8475,6 8475,6 8475,6 8475,6 8475,6
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130
II. Жорий активлар 3882927,8 3883554,7 0 0 0 0
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 24640,2 28532,4 0 0 0 0
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 20756,7 25232,4 0 0 0 0
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180 3883,5 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0
Келгуси давр харажатлари (3100) 190
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 661861,4 1369393,8 0 0 0 0
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 277729,3 62229 0 0 0 0
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 36844,8 36844,8 0 0 0 0
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 218324,1

220320

0 0 0 0
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 143,4 0 0 0 0 0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 378819,8 1050000 0 0 0 0
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 294089,8 1072850,5 0 0 0 0
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 279812,3 461486,5 0 0 0 0
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 14277,5 611364 611364 611364 611364 611364
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошқа жорий активлар (5900) 380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 980591,4 2452296,7 0 0 0 0
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 4863519,2 6354331,4 4796513,4 5374517,4 5952695,4 6539847,4
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 1157000 1157000 1157000 1157000 1157000 1157000
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 2879145 2879145 2879145 2879145 2879145 2879145
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 562275,6 2054536 497643 1076570 1655672 2243748
Мақсадли тушумлар (8800) 460 245170,4 245170,4 245170,4 245170,4 245170,4 245170,4
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4843591 6335851,4 4778957,4 5357885,4 5936987,4 6525063,4
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 19928,2 18480 17556 16632

15708

14784
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 19928,2 18480 17556 16632

15708

14784
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660
Олинган бўнаклар (6300) 670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 39,2 0
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 354,3 0
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 3628 0
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 1147,7 0
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 14759 18480,0 17556 16632

15708

14784
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 19928,2 18480,0 17556 16632

15708

14784
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 4863519,2 6354331,4 4796513,4 5374517,4 5952695,4 6539847,4

2021 йил учун молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот

(2-сонли шакл)

Кўрсаткичлар номи Сатр коди 2020 йил 2021 йил режа
1-чорак 1-ярим йиллик 9 ойлик Йиллик (кутилаетган) 1-чорак 1-ярим йиллик 9 ойлик йиллик
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 1462618,7 2745016,8 4164843,2 5584669,6 1486040 3111444,3 4744027,8

6382309,5

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 1462618,7 2745016,8 4164843,2 5584669,6 1486040 3111444,3 4744027,8

6382309,5

Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 763505,7 1577365 2332054,2 3104098,6 863986 1765732 2674438 3577624
Сотиш харажатлари 050
Маъмурий харажатлар 060 319723,2 730343,9 1384528,3 1838712,7 350000 750000 1400000 1900000
Бошқа операцион харажатлар 070 443782,6 847021,1 947525,9 1265385,9 513986 1015732 1274438 1677624
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 699113 1167651,8 1832789 2480571 622054 1345712,3 2069589,8 2804685,5
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 19000 41800 64600 87600
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 19000 41800 64600 87600
Молиявий ижарадан даромадлар 140
Валюта курси фарқидан даромадлар 150
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190
Валюта курси фарқидан зарарлар 200
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 718113 1209451,8 1897389 2568171 622054 1345712,3 2069589,8 2804685,5
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 718113 1209451,8 1897389 2568171 622054 1345712,3 2069589,8 2804685,5
Фойда солиғи 250 86173,6 241890,4 366557,8 513634 124411 269143 413918 560937
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 631939,4 967561,4 1530831,2 2054537 497643 1076570 1655672 2243748
                             

2021 йил учун Бюджетга тўловлар режаси

Кўрсаткичлар номи Сатр коди

2020 йил якуни бўйича (кутилаётган)

2021 йил

(режа)

1-чорак 1-ярим йиллик 9-ойлик йиллик
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 280 513634 124411 269143 413918 560937
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 290 249480 62040 126840 192600 258840
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар 291 2049 517 1057 1605 2157
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи 300
Қўшилган қиймат солиғи 310 689276 222906 466717 711605 957347
Акциз солиғи 320
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ 330
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 340 5004 1251 2502 3753 5004
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 350 27784 16671 33342 50013 66684
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 360 29395,2 17634 35268 52902 70536
Ягона солиқ тўлови 370
Ягона ер солиғи 380
Қатъий белгиланган солиқ 390
Бошқа солиқлар 400
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар 410
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар 420
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар 430
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига
суғурта бадаллари
440 249480 62040 126840 192600 258840
Импорт бўйича божхона божи 450
Маҳаллий бюджетга йиғимлар 460
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 470 556739
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) 480 1764053,2 506953 1060651 1617390 2178187

Чоп килиш E-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

 


Copyright © 2014-22 Акциядорлик жамияти "Mirobod dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Диққат! Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг


100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси
  (+99871) 255-78-34
  info@mirobod-bozori.uz